Aktualności

Budżet 2018

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2018 rok. Przewidywany jest wzrost PKB na poziomie 3,8 % a wskaźnik inflacji na poziomie 2,3 %.

Przewidywany deficyt budżetowy na poziomie nieprzekraczającym 41,5 mld zł oraz kontynuowanie rozwoju gospodarczego.

Dzięki dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego ma być zapewnione bezpieczne finansowanie wydatków państwa. 

Ministerstwo Finansów organizuje bezpłatne szkolenia JPK

Szkolenia co wtorek przez cały listopad

 Eksperci Krajowej Administracji Skarbowej w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce przeprowadzą bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT.

Plik JPK obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Uwaga: przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

źródło: www.mf.gov.pl/szkolenia_jpk

 

E-Składka – jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku w ZUS.

Korespondencję z ZUS z informacją o numerze rachunku płatnik składek dostanie listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

PAMIĘTAJ, jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT

Uwaga podatnicy!

Nowy obowiązek od 1 stycznia 2018 r. wszyscy składający deklaracje VAT-7 lub VAT-7K,  będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
Rejestr sprzedaży i zakupów VAT w formie Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) będzie musiał być obowiązkowo przesyłany do Ministerstwa Finansów.