Aktualności

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2018 rok. Przewidywany jest wzrost PKB na poziomie 3,8 % a wskaźnik inflacji na poziomie 2,3 %.

Przewidywany deficyt budżetowy na poziomie nieprzekraczającym 41,5 mld zł oraz kontynuowanie rozwoju gospodarczego.

Dzięki dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego ma być zapewnione bezpieczne finansowanie wydatków państwa.