Aktualności

"Mały ZUS" dla drobnych przedsiębiorców

Sejm uchwalił "mały ZUS" dla drobnych przedsiębiorców

Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców - to skutek ustawy, którą uchwalił w piątek Sejm. "Mały ZUS" ma objąć ponad 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

więcej informacji: PAP

 

Deklaracja PIT za 2017

Podatniku!

Masz czas na złożenie PIT do 30 kwietnia, ale nie zwlekaj!

Możesz to łatwo zrobić przez Portal Podatkowy.

Zgłoś się do biura jeśli masz z tym problem.

Wykaz podmiotów gospodarczych VAT - rejestr

Ministerstwo Finansów udostępniło dla przedsiębiorców wyszukiwarkę podmiotów niezarejestrowanych lub wykreślonych z rejestru VAT. Każdy ma możliwość oceny aktualnych i nowych kontrahentów by zminimalizować ryzyko narażenia się na uczestnictwo w oszustwach podatkowych.

Wykazy zawierają następujące listy podmiotów:

- dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)

- które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)

- których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

Wyszukiwarka dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów

Budżet 2018

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2018 rok. Przewidywany jest wzrost PKB na poziomie 3,8 % a wskaźnik inflacji na poziomie 2,3 %.

Przewidywany deficyt budżetowy na poziomie nieprzekraczającym 41,5 mld zł oraz kontynuowanie rozwoju gospodarczego.

Dzięki dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego ma być zapewnione bezpieczne finansowanie wydatków państwa. 

Ministerstwo Finansów organizuje bezpłatne szkolenia JPK

Szkolenia co wtorek przez cały listopad

 Eksperci Krajowej Administracji Skarbowej w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce przeprowadzą bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT.

Plik JPK obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Uwaga: przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

źródło: www.mf.gov.pl/szkolenia_jpk