Pomoc rachunkowa

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się m.in. w pomocy podatkowej. Często bowiem zdarza się, że klient nie wie jaką podjąć decyzję w danej sprawie i chce zasięgnąć opinii w tym zakresie od specjalistów takich jak my. Jako biuro rachunkowe proponujemy różne formy wsparcia. W ramach czynności podatkowych możemy zaoferować klientom takie usługi jak:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych,
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych,
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

O tym, jaki ostatecznie będzie zakres i jaka forma doradztwa decyduje klient. Dopasowujemy się elastycznie w zakresie pomocy rachunkowej w każdym wymiarze, jaki oczekuje od nas zleceniodawca.

Oferując w pełni profesjonalną asystę podatkową chcemy wspierać osoby prowadzące działalność gospodarczą, aby osiągały satysfakcjonujące je wyniki finansowe oraz były bardziej konkurencyjne na rynku.

Zapraszamy do kontaktu – poznając Państwa problem zrobimy szybką wycenę usługi. Zapewniamy terminowość i rzetelność realizowanych przez nas usług.