Rachunkowość Twojej firmy

Rachunkowość to nic innego jak rzetelnie prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych, dzięki którym firma ma na bieżąco informację m.in. w zakresie poniesionych kosztów, jak i zysków, ilości produktów, które znajdują się w magazynach oraz w wielu innych aspektach mających wpływa na jej działalność.

Rachunkowość firmy pełni więc w zasadzie trzy główne funkcje:

  • informacyjną – to zbiór najważniejszych informacji o stanie kosztów, przychodów, wypłacanych wynagrodzeniach, płaconych podatkach, czy nawet rozliczeń gotówkowych oraz bezgotówkowych,
  • kontrolną – kontrola zasobów jakimi dysponuje firma,
  • analityczna – zbieranie oraz analiza danych liczbowych, które przydają się przy sprawozdaniach finansowych i rozliczeniach podatkowych.

To jedna z usług, które również świadczy nasze biuro rachunkowe w Legionowie. Zapewniamy kompleksową rachunkowość zarówno małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom. W ramach tej oferty mieszczą się m.in. usługi finansowo-księgowe, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz wiele innych dodatkowych kwestii. Zamiast zatrudniać na etat księgową można jej zakres obowiązków powierzyć takiej firmie jak nasza i tym samym podnieść efektywność procesów księgowych. Realizując usługi rachunkowe dla klientów zapewniamy zgodność prowadzonych ksiąg z Ustawą o rachunkowości i obowiązującym prawem podatkowym.

Jeśli więc chcesz w bardziej uporządkowany sposób prowadzić swój biznes i mieć bieżącą kontrolę nad majątkiem i finansami firmy – powierz prowadzenie rachunkowości naszemu biuru księgowemu.